Секция ЕАСТ

</tbody>

Рег. No. Име, презиме, фамилия телефон секция правоспособност
4263 Анушка Михайлова Казакова – Минкова 0897983341 ЕАСТ ППП
4289 Кинчо Петков Маринов 0897933566 ЕАСТ ППП
4291 Красимира Христова Попова 0899118819 ЕАСТ ППП
4293 Лилия Петкова Колева 054/863 477 ЕАСТ ППП
4310 Правда Христова Пенчева-Димитрова 0888853331 ЕАСТ ППП
4326 Галина Русева Памукчиева 0897936097 ЕАСТ ППП, замр. чл.
4334 Владимир Станков Иванов 0889901467 ЕАСТ ППП
4345 Стела Стоянова Минева 054/875 809,
0899316081
ЕАСТ ППП
7806 Васил Борисов Николов 0877662210 ЕАСТ ППП
7818 Бистра Генчева Маринова 0897366048 ЕАСТ ППП
7829 Красимир Емилов Минев 0889307936 ЕАСТ ППП
7830 Станислав Иванов Боянов 0886925187,
054/983242
ЕАСТ ППП
9045 Жани Илиева Йорданова 0888700976 ЕАСТ ППП
9046 Никола Борисов Димитров 0899118719 ЕАСТ ППП
12546 Биляна Тодорова Иванова 0899782604 ЕАСТ ППП
12569 Михаела Златинова Карагенова 0885685810 ЕАСТ ОПП
39011 Цветко Тодоров Георгиев 0885942457 ЕАСТ,

ПБ

ОПП,

ППП

39013 Снежана Генчева Ангелова 0878771781,
054/874 519
ЕАСТ ОПП, замр.
39015 Христо Ивелинов Христов 0888568394,
054/802 736
ЕАСТ ППП
39018 Карамфил Георгиев Попов 0888703646 ЕАСТ ППП
39057 Тодор Стойчев Тодоров 0888303663 ЕАСТ ОПП
37005 Джемал Исмаилов Ниязиев 0896652483 ЕАСТ ППП
37009 Абил Исмет Абил 0899853449 ЕАСТ ОПП
39077 Пламен Гошев Ганчев 0899894419 ЕАСТ ОПП
39078 Димитър Параскевов Параскевов 0899886495 ЕАСТ ОПП
39086 Иво Иванов Златанов ЕАСТ ОПП
39105 Живко Стефанов Стоянов  0899759735 ЕАСТ ОПП
39108 Галин Иванов Иванов  0883345876 ЕАСТ ОПП
16264 Георги Валентинов Георгиев  0899837982 ЕАСТ ППП
39110 Людмила Кинчева Маринова  0895522796 ЕАСТ ОПП