Секция КСС

Рег. No. Име, презиме, фамилия телефон секция правоспособност
4265 Атанас Върбанов Атанасов 0898655269,
054/872 853,
054/648 444
КСС ППП
4268 Боян Костадинов Тодоров 0899145481 КСС ППП
4271 Владимир Данаилов Тонев 0899589898 КСС ППП
4275 Диян Христов Димитров 0899118150 КСС ППП
4281 Златко Йорданов Златев 0899118892 КСС ППП
4283 Иванка Христова Димова 0899118584 КСС ППП
4285 Илчо Йорданов Илиев 0898599370 КСС ППП
4290 Красимира Вълчева Димова 0889030674,
054/800 565
КСС ППП
4292 Кънчо Иванов Кънчев 0888433858 КСС ППП
4295 Маргарита Янкова Йорданова 0898657061 КСС ППП
4297 Мими Йорданова Кичукова 0878623288 КСС ППП
4298 Михаил Ганчев Касчиев 0889405398 МДГЕ ППП
4299 Надежда Божанова Димитрова 0899118160 КСС ППП
4302 Нели Георгиева Христова 0888287120 КСС ППП
4305 Орлин Симеонов Първулов 0898715614 КСС ППП
4307 Петър Маринов Петров 0898808528,
0887781934
КСС ППП
4317 Снежанка Цонева Пенчева 0889096459 КСС ППП
4318 Стоян Станков Миланов 0896332540,
054/994 438
КСС ППП
4331 Соня Илиева Тонева 0897412053 КСС ППП
7801 Милка Николова Желева 0898867028 МДГЕ ППП
7803 Недялко Цонев Недялков 0897972176,
0878858387
КСС ППП
7805 Красимир Ганев Велков 0888855546,
054/832651
КСС ППП
9041 Иван Параскевов Иванов 0897849223 КСС ППП
12553 Наско Пейков Хаджиев 0888598419 КСС ППП
12554 Марин Вълчев Маринов 0899145482 КСС ППП
12555 Никола Стефанов Колев 0888943091,
054/860797
КСС ППП
12568 Емилия Вичева Савова 0899118155 КСС ППП
12577 Стефан Атанасов Серафимов 0896472707,
054/981 960
МДГЕ ОПП
39001 Костадин Стоянов Костадинов 0895420776 КСС ППП
39009 Христиaн Върбанов Върбанов 0899593119 КСС ППП
39021 Иванка Радкова Борисова 0897050816 КСС ППП
39022 Лиляна Димитрова Янкова Гайдаржиева 0886707321,
054/832 245
КСС ППП
39026 Сотир Иванов Сотиров 0888382818 КСС ОПП
39029 Пламен Веселинов Събев 0898771571,
054/980 157
КСС ППП,замр. чл.
39035 Венелина Данаилова Петкова 0883302908 КСС ППП
39036 Христо Георгиев Янков 0878420430 МДГЕ ППП
39038 Йорданка Василева Йорданова 0898523985 КСС ППП
39045 Радослав Йорданов Русев 0896543214 КСС ППП
39048 Мая Янкова Атанасова 0898887577 КСС ОПП
39059 Димо Жулиянов Желев 0899498331 КСС ППП
39062 Николай Станимиров Христов 0883349624,
054 980 920
КСС ОПП
39063 Сашка Димитрова Николова 0897836870 КСС ППП
39066 Спас Петров Спасов 0898812681 КСС ППП
39069 Христомир Радославов Спасов 0897906958 МДГЕ ОПП
39071 Кирил Василев Вълев 0898681161 КСС ППП
4321 Тодор Пенев Тотев 0887890800 КСС ОПП
16245 Светлана Рускова Дафова 0898528797 КСС ППП
39089 Десислав Иванов Димитров 0898342566 КСС ОПП
39091 Свилен Евгениев Георгиев 0883317237 КСС ОПП
39099 Миглена Димитрова Велчева 0893738392 КСС ОПП
39106 Гергана Атанасова Атанасова 0897610299 КСС ОПП