ТК

 

ЧЛЕНОВЕ НА КИИП ШУМЕН,
УПРАЖНЯВАЩИ   ТК
           
No рег.№
в КИИП
Име, презиме, фамилия № ТК Правоспособност секция
1 4265 Атанас Върбанов Атанасов 314 ППП КСС
2 4275 Диян Христов Димитров 316 ППП КСС
3 4283 Иванка Христова Димова 317 ППП,
ППП
КСС,
ВС
4 4290 Красимира Вълчева Димова 318 ППП КСС
5 4295 Маргарита Янкова Йорданова 319 ППП КСС
6 4299 Надежда Божанова Димитрова 1296 ППП КСС
7 4317 Снежанка Цонева Пенчева 321 ППП КСС
8 9041 Иван Параскевов Иванов 1387 ППП КСС

p>

Страницата е процес на разработка.