Регистър

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране поддържа регистър на:

  • колегите с пълна проектантска правоспособност (ППП);
  • колегите с ограничена проектантска правоспособност (ОПП);
  • колегите, осъществяващи дейност като технически контрол (ТК) по част „конструктивна“ и „транспортна“ на инвестиционните проекти;
  • проектантските бюра;
  • отпаднали членове.

 

РЕГИСТЪР

Секция Технолози Покажи
Секция ЕАСТ Покажи
Секция ГПГЛ Покажи
Секция КСС Покажи
Секция ОВКХТТГ Покажи
Секция ТСТС Покажи
Секция ВС/ПВ Покажи
ТК Покажи